CAN YOU CONTRIBUTE TO A PUBLIC CONVERSATION ABOUT THE FINANCIAL SYSTEM AT KONSTHALL C, STOCKHOLM?

In partnership with the Stockholm School of Economics, Stockholm Resilience Centre & Global Economic Dynamics and The Biosphere: The Royal Swedish Academy of Sciences.

****

Artist collective THEY ARE HERE are organising a non-for-profit event titled The People Behind the Financial System on Saturday 25th November 2017 from 3 - 5pm.

The aim of the project is to demystify the financial system by offering the wider public a chance to speak with individuals working in the Swedish financial sector that they may not usually meet.

We are looking for contributors to share their lived experience of working in the financial sector.

The event is designed to be informal and you would only speak to two or three attendees for 10 minutes at a time over a 2 hour session.

It will take place at Konsthall C.

We are looking for 20 contributors who represent a cross-section of the Swedish financial system today.

These may include:
* a civil servant * politician * EU Representative * a representative of a multi-national company * a hedge fund manager * an investment banker * a commercial bank manager * an activist * an auditor * a credit rater * a courier * a financial analyst * an economics teacher * an algorithm coder * a Bitcoin trader * a stockbroker * a security van driver * an insurer * a payday lender * an accountant * a pension fund manager * a journalist *
_ _ _

There is no political party affiliation to the project and it is focused on sharing knowledge from your perspective.

We are primarily interested in your personal experience rather than your connection to a particular company, so you may contribute under a pseudonym if that is easier for you.

We would be happy for you to participate in Swedish or English.

In the spirit of exchange, we can offer a limited edition artwork by They Are Here for your time.

We can also include relevant website links to your company / blog etc in a specially designed info sheet.

A previous version of the project The People Behind The Financial System, 2016 took place at the Southbank Centre, London. To get a sense of the work click here

Key Date
3 - 5 pm Saturday 25th November 2017
Konsthall C, Stockholm

If you have any further questions and would like to get involved, please don’t hesitate to contact us at

contact(at)theyarehere.net

Harun Morrison & Helen Walker

*

Kindly supported by Arts Council England & the British Council, Stockholms Stad & NKF-Studio Malongen.

******************************************************

Har du möjlighet att bidra till ett publikt samtal om det finansiella systemet på Konsthall C?

I samarbete med Handelshögskolan, Stockholm Resilience Centre och Global Economic Dynamics and The Biosphere: The Royal Swedish Academy of Sciences.

Lördagen den 25 november 2017 från kl 15 till 17 organiserar Konstnärskollektivet They Are Here evenemanget The People Behind the Financial System. Syftet med projektet är att avmystifiera det finansiella systemet genom att erbjuda allmänheten en chans att prata med personer som arbetar i den svenska finansiella sektorn som vi vanligtvis kanske inte möter. Vi söker dig som har möjlighet att dela med dig av din erfarenhet av att arbeta inom finanssektorn. Evenemanget är utformat som en informell tillställning och du samtalar med två eller tre deltagare 10 minuter åt gången under två timmar.

Vi söker 20 deltagare som representerar ett tvärsnitt av det svenska finansiella systemet idag.

Till exempel:

* En tjänsteman * En politiker * En EU-representant * En företrädare för ett multinationellt företag * En chef för en hedgefond * En banktjänsteman med fokus på investering * En chef för en affärsbank * En aktivist * En revisor * En kreditgivare * En kurir * En finansanalytiker * En lärare i ekonomi * En algoritmdesigner * En Bitcoin-handlare * En börsmäklare * En värdetransportchaufför * En försäkringsman * En sms-långivare * En redovisningsekonom * En chef för en pensionsfond * En journalist *

Projektet är parti-politiskt oberoende och inriktat på att dela kunskap från olika perspektiv. Vi är främst intresserade av din personliga erfarenhet snarare än din koppling till ett visst företag, så du kan delta under pseudonym om det är lättare för dig. Du kan bidra med dina erfarenheter på svenska eller engelska.

Som tack för din medverkan, och i en anda av utbyte, erbjuder vi ett konstverk i begränsad upplaga av They Are Here. Vi kan också inkludera relevanta uppgifter om din organisation etc i ett informationsblad som är speciellt utformat för eventet.

En tidigare version av projektet People behind the Financial System, 2016 ägde rum vid Southbank Center, London. Få en inblick i arbetet här.

They Are Here (2006) är ett konstnärskollektiv som består av Helen Walker & Harun Morrison. De är för närvarande baserade i London och på floden Lea. Deras arbeten kan läsas som en serie kontextspecifika spel. Inträdet, inbjudan eller deltagandet kan vara lika viktigt som spelets villkor och struktur. Genom dessa spel försöker de skapa temporära system och mikro-samhällen som erbjuder alternativa sätt att engagera sig i en situation, historia eller ideologi. Parallellt initierar de fleråriga socialt engagerade projekt som blir generativa utrymmen för ytterligare arbeten. De arbetar med många olika medier och med olika typer av sammanhang, särskilt allmänna platser. Institutioner som de har utvecklat arbetet i samarbete med eller presenterat arbete på är bl.a.: CCA Glasgow, Furtherfield, Grand Union, Konsthall C (Stockholm), Southbank Center, South London Gallery, Studio Voltaire och STUK (Leuven, Belgien). www.theyarehere.net

Med stöd av Stockholms stad, Konstrådet England och British Council och NKF-Studio Malongen.